ÇAĞRI MERKEZİ
0850 290 44 00

HABER DETAYI
İnoksan

İNOKSAN YÖNETİM KURULU VEHBİ VARLIK, İTİBAR YÖNETİMİ KONFERANSI’NDA TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

 

Endüstriyel mutfak ekipmanlarının lider markası İnoksan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, 16-17 Mart tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası İtibar Yönetimi Konferası’na konuşmacı olarak katıldı ve tecrübelerini paylaştı.

Bu yıl 4.’sü düzenlenen konferansta marka değeri ve kurumsal itibar arasındaki ilişki sorgulandı ve itibar yönetiminin nasıl olması gerektiği konuları ele alındı.

Konferansın 1. oturumunda konuşmacı olarak yer alan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık; marka ve itibar yönetimi ile ilgili bilgilerini ve tecrübelerini dinleyicilere aktardı. Varlık: “Adım adım düşünerek yola çıkılmalı. Marka olmak için planlı olmak lazım. Sunduğunuz ürün ve hizmet kaliteli olmalı, sürekli müşterileriniz ile ilgilenmeli, müşterilerinizi memnun etmelisiniz.Kurumsallaşmak, paylaşmak ve yaptığınız işle değer yaratmak da önemlidir.

Marka olmak için iletişime önem vermelisiniz. İşin başındaki kişinin tüm süreçlerehakim olması, sahaya inerek gelişmeleri takip etmesi de marka olmak ve itibarı korumak açısından gereklidir. Unutmayın ki -gemiyi kaptan götürür- ’’ dedi.

Akademik çevre ve iş dünyasından birçok önemli ismi bir araya getiren konferansta ayrıca; siyaset, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, işletme yönetimi, insan kaynakları, yeni medya, halkla ilişkiler ve pazarlama, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir araştırma alanlarını kapsayan konularda itibar kavramı ve ilişkili alanları tartışıldı.

Hafta İçi Her Gün Çağrı Merkezimiz Hizmetinizde !

TEKLİF AL

MARKALARIMIZ

Tanıtım Filmimizi İzleyin

Bizi Arayın 0850 290 44 00

Bizi Takip Edin

TEKLİF İSTEME FORMU İLE KİŞİSEL VERİLERİNİ İLETEN SAHİPLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Şirketimiz Işıktepeosb Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer BURSA adresinde mukim Şirketimiz İnoksan Satış Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimize ait www.inoksan.com adresinde bulunan “Teklif İste” sekmesindeki formun doldurulup iletilmesi suretiyle tarafınızdan toplanan Kimlik(Ad-Soyad), İletişim (Telefon, E-posta ve Şehir), Müşteri İşlem (Mesaj İçeriği, Firma Adı) verileriniz iletmiş olduğunuz Teklif isteme talebinizle ilgili sizlerle iletişim kurulması, talebinizin takibinin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait www.inoksan.com internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan veri sahibi olarak sizler yani ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

Söz konusu kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sadece yukarıda belirtilen amaç dahilinde işlenmekte, KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde sizlerle iletişim kurulması, talebinizin takibinin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz Topluluk Şirketlerimizle paylaşılabilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz bu husus haricinde Şirketimiz tarafından veri güvenliğine ilişkin alınması gereken her türlü idari ve teknik tedbir alınarak muhafaza edilmekte, üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, satılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Işıktepeosb Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.