ÇAĞRI MERKEZİ
0850 290 44 00

KURUMSAL

  • Sektörümüzle ilgili bütün seminer, sempozyum, çalıştaylar sıkı bir şekilde takip edilmekte ve mutlaka katılım sağlanmaktadır.

  • İnoksan'da AR-GE faaliyetleri içinde yer alan çalışmalar ISO-9001/2000 kapsamında Ürün Tasarım Prosedürü tarafından belirlenmekte ve ona uygun olarak çalışmalar düzenlenmektedir; böylece tasarım kalitesi güvence altına almaktadır. Bu kapsamda İnoksan yarattığı özgün ürünler ile ülkemizde sektöre yeni ürünler kazandırması konusunda sürekli önderlik etmektedir. Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiği ürünler uluslararası pazarda rekabette başarıyı elde etmiştir.

  • Günümüzde Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapan, finansman ayıran kuruluşlar bu çalışmalarını koruma altına almak, haksız rekabetin önüne geçmek için patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescillerini yaptırmak durumundadırlar. İnoksan olarak yaptığımız her türlü tasarım Ar-Ge çalışmaları tescil ettirmektedir. Bu anlamda 35' in üzerinde endüstriyel ürün tasarımı tescil etmiştir. Halen çalışmaları devam eden yeni ürünlerimizin de tescil çalışmaları da planlanmıştır.

  • İnoksan ARGE, çevreci ve enerji tasarrufu yüksek, teknolojik ürünler tasarlamaktadır. Üniversiteler ile işbirliği içerisinde her yıl yeni projeler yürütülmektedir. Santez ve TUBITAK projeleri ise Prof seviyesinde akademisyenler tarafından yürütülmektedir.

  • Saha testlerindeki ürünler sayesinde müşterilerle ve son kullanıcılarla her zaman irtibat halinde olup faydalı geri dönüşler alınmaktadır ve yeni ürünler ya da mevcut ürünler için geliştirme önerileri her seviyede personel tarafından yapılabilmektedir. Yeni fikirlere ve ürün geliştirmeye yönelik öneri sistemi ARGE bölümü tarafından yönetilmektedir.

  • Fizibilitesi uygun bulunan öneriler prosedüre uygun olarak aşamalı tasarım faaliyet planı kapsamında yürütülmekte ve gözden geçirmektedir, prototiplerin laboratuvar ve saha testlerinde şartnamelere ve hedef spesifikasyonlarına uygunluğu doğrulanmaktadır. (Gerektiğinde doğrulama testleri yurt içi veya yurt dışındaki uzman laboratuvarlarda yaptırılmaktadır).

  • Çıkan sonuçlar doğrultusunda üretim yapısı, maliyet, hedef spesifikasyonları ve kalıp aparat çalışmaları güncelleştirilmektedir.

  • Tasarım doğrulama çalışmaları bitmiş olan üründen belirlenen miktar kadar Pilot Üretim yapılır, sonuçlar değerlendirilir gerekirse modifikasyonlar yapılarak, ürün seri üretime hazır hale getirilir.

  • Ürün dosyası hazırlanmış, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım tescilleri yapılmış; katalog, kullanım ve servis manuelleri hazırlanmış ve uluslar arası ürün onayları ( CE v.b ) alınmış ürünler Seri Üretim kararı ile üretim programı dahil edilmektedir. Her yıl ürün portföyü tekrar gözden geçirilmekte ve portföyden çıkarılacak ve portföye eklenecek ürünler belirlenmektedir. Ürünlere ait bütün dokümantasyon, uluslararası standartlara uygun şekilde ARGE bölümünde hazırlanmaktadır.

Hafta İçi Her Gün Çağrı Merkezimiz Hizmetinizde !

TEKLİF AL

MARKALARIMIZ

Tanıtım Filmimizi İzleyin

Bizi Arayın 0850 290 44 00

Bizi Takip Edin

TEKLİF İSTEME FORMU İLE KİŞİSEL VERİLERİNİ İLETEN SAHİPLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Şirketimiz Işıktepeosb Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer BURSA adresinde mukim Şirketimiz İnoksan Satış Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimize ait www.inoksan.com adresinde bulunan “Teklif İste” sekmesindeki formun doldurulup iletilmesi suretiyle tarafınızdan toplanan Kimlik(Ad-Soyad), İletişim (Telefon, E-posta ve Şehir), Müşteri İşlem (Mesaj İçeriği, Firma Adı) verileriniz iletmiş olduğunuz Teklif isteme talebinizle ilgili sizlerle iletişim kurulması, talebinizin takibinin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait www.inoksan.com internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan veri sahibi olarak sizler yani ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

Söz konusu kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sadece yukarıda belirtilen amaç dahilinde işlenmekte, KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde sizlerle iletişim kurulması, talebinizin takibinin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz Topluluk Şirketlerimizle paylaşılabilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz bu husus haricinde Şirketimiz tarafından veri güvenliğine ilişkin alınması gereken her türlü idari ve teknik tedbir alınarak muhafaza edilmekte, üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, satılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Işıktepeosb Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.