ÇAĞRI MERKEZİ
0850 290 44 00

KURUMSAL

ULUSAL VE ULUSLARARASI SİSTEM VE ÜRÜN BELGELERİMİZ

 

Aşağıda sembolleri ve açıklamaları yer alan sistem belgelerimiz müşterilerimiz tarafından talep edildiğinde paylaşılmaktadır, ürün belgelerimiz ürün gruplarına ve ilgili ülkeye uygun olarak müşterilerimize sunulmaktadır.

Tüm belge ve sertifikalarımız, standartlar, regülasyonlardaki değişikliklere uygun olarak uygulamalarda değişiklikleri sağlanmakta, bağımsız kuruluşlarca düzenli denetimlerle uygunluğu ve revizyonları denetlenerek doğrulanmaktadır.

 

 

 1. TSE (TSE TÜRKİYE) : Sistem ve Ürün Standartları aldığımız, sistem ve ürünlerimize belgelendirme yapan kuruluştur-(Türk Standartları Enstitüsü)
 2. TSE- ISO- EN 9000 :  Türk Standartları Enstitüsü'nden aldığımız TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgemiz Yönetim yapımızın;  tanımlanan kurallara uygun işletildiğinin, revize edildiğinin ve sürekliliğinin sağlandığını gösteren uluslararası standarda  uygunluğumuzun sertifikasıdır.
 3. TSE-ISO-EN-14000: Türk Standartları Enstitüsü'nden aldığımız TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgemiz, ürünün ilk aşamasından müşterilerimize sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştiğini gösteren uluslararası standarda uygunluğumuzun sertifikasıdır.
 4. TSE-OHSAS-TS 18001 : Türk Standartları Enstitüsü'nden aldığımız OHSAS-TS 18001:2014 İSG -İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgemiz, iş sağlığı ve güvenliği bakımından yapılması gereken çalışmalar ile birlikte işletmemizin ulusal veya uluslar arası iş mevzuatlarına uyduğunu gösterir sertifikamızın sembolüdür.  
 5. TSEK (TSE TÜRKİYE) :TSE ‘den mutfak ekipmanları ürün grupları için alınan TSEK ürün uygunluk belgemizdir.
 6. CE (AVRUPA): Mutfak Cihazlarımızın Avrupa Birliği İçerisinde serbest dolaşımını sağlayan ve Avrupa Güvenlik standardına uygunluğu gösteren ürün belgemizdir.
 7. EAC :  Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan'ın da dahil olduğu Avrasya Ekonomik Birliği ülke pazarlarında ürünlerimizin teknik düzenlemelerine uygunluğunu gösteren ürün belgemizdir. Ürünlerimiz  Ghost – R “Rusya Normları ve standartlarına  ve tüm Avrasya birliği şartlarına uygundur.
 8. TURQUALITY: Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Firmamız bu kapsamda “Ulusal Marka” olarak seçilmiştir.
 9. NSF : Uluslar arası Sağlık Kuruluşu tarafından (National Sanitary Foundation) kullanıcı ve gıda usullerine, gıda güvenliği açısından uygun olduğumuzu gösteren sertifikamızdır.
 10. UL ; Amerikan standartlarında, ürün güvenliği uygunluğunu gösteren ürün belgemizdir 
 11. SASO : Suudi Arabistan’ın belirlediği standart ve direktiflere ürünlerimizin uygunluğunu gösteren ürün belgemizdir.
 12. CQC : Çin Kalite Belgelendirme merkezinin Ürün ve Sistem güvenliğine uygunluğunu teyit ettiği sertifikamızdır.

Hafta İçi Her Gün Çağrı Merkezimiz Hizmetinizde !

TEKLİF AL

MARKALARIMIZ

Tanıtım Filmimizi İzleyin

Bizi Arayın 0850 290 44 00

Bizi Takip Edin

TEKLİF İSTEME FORMU İLE KİŞİSEL VERİLERİNİ İLETEN SAHİPLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Şirketimiz Işıktepeosb Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer BURSA adresinde mukim Şirketimiz İnoksan Satış Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimize ait www.inoksan.com adresinde bulunan “Teklif İste” sekmesindeki formun doldurulup iletilmesi suretiyle tarafınızdan toplanan Kimlik(Ad-Soyad), İletişim (Telefon, E-posta ve Şehir), Müşteri İşlem (Mesaj İçeriği, Firma Adı) verileriniz iletmiş olduğunuz Teklif isteme talebinizle ilgili sizlerle iletişim kurulması, talebinizin takibinin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait www.inoksan.com internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan veri sahibi olarak sizler yani ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

Söz konusu kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sadece yukarıda belirtilen amaç dahilinde işlenmekte, KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde sizlerle iletişim kurulması, talebinizin takibinin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz Topluluk Şirketlerimizle paylaşılabilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz bu husus haricinde Şirketimiz tarafından veri güvenliğine ilişkin alınması gereken her türlü idari ve teknik tedbir alınarak muhafaza edilmekte, üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, satılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Işıktepeosb Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.