ÇAĞRI MERKEZİ
0850 290 44 00

MUTFAK ARABALARI

ASN 100-Servis Arabası
ASN 100-Servis Arabası
ASN 200-Servis Arabası
ASN 200-Servis Arabası
AMT 100-Kasa Taşıma Arabası
AMT 100-Kasa Taşıma Arabası
AMK-Un ve Şeker Arabası
AMK-Un ve Şeker Arabası
ABB 100-Bulaşık Basma Arabası
ABB 100-Bulaşık Basma Arabası
ASB 100-Sebze Basma Arabası
ASB 100-Sebze Basma Arabası
AKT 100-Kaset Taşıma Arabası
AKT 100-Kaset Taşıma Arabası
AKT 200-Kaset Taşıma Arabası
AKT 200-Kaset Taşıma Arabası
AKZ 100-Kazan Taşıma Arabası
AKZ 100-Kazan Taşıma Arabası
ATG 100-Tepsi Taşıma Arabası
ATG 100-Tepsi Taşıma Arabası
ATT 100-Tepsi Taşıma Arabası
ATT 100-Tepsi Taşıma Arabası
ATY 100-Tepsi Taşıma Arabası
ATY 100-Tepsi Taşıma Arabası
ATI 100-Tabak Isıtma Arabası
ATI 100-Tabak Isıtma Arabası
ATI 200-Tabak Isıtma Arabası
ATI 200-Tabak Isıtma Arabası
ABT100-Bulaşık Toplama Arabası
ABT100-Bulaşık Toplama Arabası
ABT 200-Bulaşık Toplama Arabası
ABT 200-Bulaşık Toplama Arabası
ATK-Kirli Tepsi Toplama Arabası
ATK-Kirli Tepsi Toplama Arabası
ABR 100-Tepsi Toplama Arabası
ABR 100-Tepsi Toplama Arabası
ABR 101-Tepsi Toplama Arabası
ABR 101-Tepsi Toplama Arabası
ABR 200-Tepsi Toplama Arabası
ABR 200-Tepsi Toplama Arabası
ABR 201-Tepsi Toplama Arabası
ABR 201-Tepsi Toplama Arabası
AEA 100-Et Askı Arabası
AEA 100-Et Askı Arabası
ACP 100-Çöp Arabası
ACP 100-Çöp Arabası
AYS 120-Yemek Servis Arabası
AYS 120-Yemek Servis Arabası
AGN 100-Malzeme Arabası
AGN 100-Malzeme Arabası
AGN 200-Malzeme Arabası
AGN 200-Malzeme Arabası
AGN 201-Malzeme Arabası
AGN 201-Malzeme Arabası
ABS 101 / 101S - Banket Arabası
ABS 101 / 101S - Banket Arabası
ABS 201 / 201S - Banket Arabası
ABS 201 / 201S - Banket Arabası
TAA 6-Tabak Taşıma Arabası
TAA 6-Tabak Taşıma Arabası
WOT 350-Ordövr Arabası
WOT 350-Ordövr Arabası
USA 102-Malzeme Arabası
USA 102-Malzeme Arabası
AEC 100-ET ÇÖZDÜRME ARABASI
AEC 100-ET ÇÖZDÜRME ARABASI
Menüyü Kapat
YUKARI
ÇIK

Hafta İçi Her Gün Çağrı Merkezimiz Hizmetinizde !

TEKLİF AL

MARKALARIMIZ

Tanıtım Filmimizi İzleyin

Bizi Arayın 0850 290 44 00

Bizi Takip Edin

TEKLİF İSTEME FORMU İLE KİŞİSEL VERİLERİNİ İLETEN SAHİPLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Şirketimiz Işıktepeosb Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer BURSA adresinde mukim Şirketimiz İnoksan Satış Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimize ait www.inoksan.com adresinde bulunan “Teklif İste” sekmesindeki formun doldurulup iletilmesi suretiyle tarafınızdan toplanan Kimlik(Ad-Soyad), İletişim (Telefon, E-posta ve Şehir), Müşteri İşlem (Mesaj İçeriği, Firma Adı) verileriniz iletmiş olduğunuz Teklif isteme talebinizle ilgili sizlerle iletişim kurulması, talebinizin takibinin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait www.inoksan.com internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan veri sahibi olarak sizler yani ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

Söz konusu kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sadece yukarıda belirtilen amaç dahilinde işlenmekte, KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde sizlerle iletişim kurulması, talebinizin takibinin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz Topluluk Şirketlerimizle paylaşılabilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz bu husus haricinde Şirketimiz tarafından veri güvenliğine ilişkin alınması gereken her türlü idari ve teknik tedbir alınarak muhafaza edilmekte, üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, satılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Işıktepeosb Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.