ÇAĞRI MERKEZİ
0850 290 44 00

STANDART TEZGAHLAR

TCT S - Çalışma Tezgahı
TCT S - Çalışma Tezgahı
E1N-Eviyeli Tezgahlar
E1N-Eviyeli Tezgahlar
TCN S - Çalışma Tezgahı/Alt Tablalı
TCN S - Çalışma Tezgahı/Alt Tablalı
E1N-Eviyeli Tezgahlar
E1N-Eviyeli Tezgahlar
TCC S - Çalışma Tezgahı/Tek Çekmeceli
TCC S - Çalışma Tezgahı/Tek Çekmeceli
E1N-Eviyeli Tezgahlar
E1N-Eviyeli Tezgahlar
TCA S - Çalışma Tezgahı/Ara Raflı
TCA S - Çalışma Tezgahı/Ara Raflı
E1D-Eviyeli Tezgah
E1D-Eviyeli Tezgah
TC4 S - Çalışma Tezgahı
TC4 S - Çalışma Tezgahı
E2N-Eviyeli Tezgahlar
E2N-Eviyeli Tezgahlar
TCR S - Çalışma Tezgahı/4 Çekmeceli
TCR S - Çalışma Tezgahı/4 Çekmeceli
E2N-Eviyeli Tezgahlar
E2N-Eviyeli Tezgahlar
TCD S - Çalışma Tezgahı/Dolaplı
TCD S - Çalışma Tezgahı/Dolaplı
E2N2-Eviyeli Tezgahlar
E2N2-Eviyeli Tezgahlar
TCS S - Çalışma Tezgahı/Dolaplı
TCS S - Çalışma Tezgahı/Dolaplı
E3N-Eviyeli Tezgahlar
E3N-Eviyeli Tezgahlar
TCG S - Çalışma Tezgahı/Dolaplı
TCG S - Çalışma Tezgahı/Dolaplı
ED1-Eviyeli Tezgahlar
ED1-Eviyeli Tezgahlar
TPT S – Polietilen Tablalı Tezgah
TPT S – Polietilen Tablalı Tezgah
ED2-Eviyeli Tezgahlar
ED2-Eviyeli Tezgahlar
TPN S - Polietilen Tablalı Tezgah  /Alt Tablalı
TPN S - Polietilen Tablalı Tezgah /Alt Tablalı
EHN-Tezgah
EHN-Tezgah
TPC S - Polietilen Tablalı Tezgah
TPC S - Polietilen Tablalı Tezgah
ESN-SüzmeTezgah
ESN-SüzmeTezgah
TPB S - Polietilen Tablalı Tezgah /4 Çekmeceli
TPB S - Polietilen Tablalı Tezgah /4 Çekmeceli
EBN-Bulaşık Sıyırma Tezgahı
EBN-Bulaşık Sıyırma Tezgahı
TMT S - Mermer Tablalı Tezgah
TMT S - Mermer Tablalı Tezgah
EKN-Kazan Yıkama Eviyesi
EKN-Kazan Yıkama Eviyesi
TMC S - Mermer Tablalı Tezgah/Tek Çekmeceli
TMC S - Mermer Tablalı Tezgah/Tek Çekmeceli
EKK 120-Kazan Kaynatma Eviyesi
EKK 120-Kazan Kaynatma Eviyesi
TM4 S - Mermer Tablalı Tezgah/ 4 Çekmeceli
TM4 S - Mermer Tablalı Tezgah/ 4 Çekmeceli
EEN-El Yıkama Eviyesi
EEN-El Yıkama Eviyesi
TMB S - Mermer Tablalı Tezgah/Alt  Tablalı/4 Çekmeceli
TMB S - Mermer Tablalı Tezgah/Alt Tablalı/4 Çekmeceli
EED 055 – El Yıkama Eviyesi / Dolaplı
EED 055 – El Yıkama Eviyesi / Dolaplı
TMS S - Mermer Tablalı Tezgah/Dolaplı/Ara Raflı
TMS S - Mermer Tablalı Tezgah/Dolaplı/Ara Raflı
TMG S - Mermer Tablalı Tezgah/4 Çekmeceli
TMG S - Mermer Tablalı Tezgah/4 Çekmeceli
TCN HS - Hareketli Çalışma Tezgahı /Alt Tablalı
TCN HS - Hareketli Çalışma Tezgahı /Alt Tablalı
TCA HS - Hareketli Çalışma Tezgahı/Ara Raflı
TCA HS - Hareketli Çalışma Tezgahı/Ara Raflı
TCC HS - Hareketli Çalışma Tezgahı/Tek Çekmeceli
TCC HS - Hareketli Çalışma Tezgahı/Tek Çekmeceli
TEP - Muhtelif Tezgah / Et Kütüğü
TEP - Muhtelif Tezgah / Et Kütüğü
THF 120 - Muhtelif Tezgah / Balık Hazırlıkları Tezgahı
THF 120 - Muhtelif Tezgah / Balık Hazırlıkları Tezgahı
THF180 - Muhtelif Tezgah / Balık Hazırlıkları Tezgahı
THF180 - Muhtelif Tezgah / Balık Hazırlıkları Tezgahı
NTS S - Bar-Cafe Tezgahı / Süzme Raflı
NTS S - Bar-Cafe Tezgahı / Süzme Raflı
NTD S - Bar-Cafe Tezgahı / Dolaplı / Çarpma Kapılı
NTD S - Bar-Cafe Tezgahı / Dolaplı / Çarpma Kapılı
Menüyü Kapat
YUKARI
ÇIK

Hafta İçi Her Gün Çağrı Merkezimiz Hizmetinizde !

TEKLİF AL

MARKALARIMIZ

Tanıtım Filmimizi İzleyin

Bizi Arayın 0850 290 44 00

Bizi Takip Edin

TEKLİF İSTEME FORMU İLE KİŞİSEL VERİLERİNİ İLETEN SAHİPLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Şirketimiz Işıktepeosb Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer BURSA adresinde mukim Şirketimiz İnoksan Satış Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimize ait www.inoksan.com adresinde bulunan “Teklif İste” sekmesindeki formun doldurulup iletilmesi suretiyle tarafınızdan toplanan Kimlik(Ad-Soyad), İletişim (Telefon, E-posta ve Şehir), Müşteri İşlem (Mesaj İçeriği, Firma Adı) verileriniz iletmiş olduğunuz Teklif isteme talebinizle ilgili sizlerle iletişim kurulması, talebinizin takibinin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait www.inoksan.com internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan veri sahibi olarak sizler yani ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

Söz konusu kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sadece yukarıda belirtilen amaç dahilinde işlenmekte, KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde sizlerle iletişim kurulması, talebinizin takibinin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz Topluluk Şirketlerimizle paylaşılabilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz bu husus haricinde Şirketimiz tarafından veri güvenliğine ilişkin alınması gereken her türlü idari ve teknik tedbir alınarak muhafaza edilmekte, üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, satılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Işıktepeosb Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.